Leidinggeven op afstand

Steeds meer mensen werken niet meer op kantoor. Ze werken thuis, mobiel of vanuit hun vakantielocatie. Je wilt graag met ze overleggen over lopende projecten en informeel praatje hebben om een band op te bouwen. Maar hoe doe je dat op afstand?  Deze modules geven je de essentiële praktijkkennis om ook op afstand leiding te geven en effectief met mensen samen te werken.