Beleidsplan maken voor je personeelsplanning

De brug slaan van de huidige situatie naar de toekomst

Je leert de stappen om een beleidsplan een toekomstbestendig personeelsbestand te maken.

Inhoud van deze module

Strategische personeelsplanning (SPP) is een methode om een goede diagnose te stellen van wat er nodig is om je personeelsbestand klaar te maken voor de toekomst, zowel in kwaliteit als in kwantiteit. Als je weet wat je hebt én wat de organisatie in de toekomst nodig heeft, dan kan je concreet werken aan het overbruggen van het gat tussen nu en de toekomst.

In deze module leer je hoe je een beleidsplan maakt voor een toekomstbestendig personeelsbestand. Dit zijn de resultaten:

  • Je kan een gap-analyse maken voor je huidige en je toekomstige gewenste personeelsbezetting.
  • Je weet welke interventies je kan doen.
  • Je weet hoe je een businesscase maakt en een actieplan opstelt.
Onderdelen van deze module

Van start met de module

  • Wat mag je van deze module verwachten
  • Wat levert deze module je op?

Aan de slag met het beleidsplan maken

  • De beste oplossingsrichtingen bepalen
  • Interventies en actieplannen bepalen

Vul je toolkit

  • Stappenplan: Bepalen van de beste oplossingsrichting
  • Stappenplan: Bepalen van interventies en actieplannen

Next steps

  • Nieuwsgierig naar meer?