Toekomstige instroom en doorstroom voorspellen

Blik op de ontwikkeling van het personeelsbestand

Je leert hoe je de toekomstige verwachte bezetting in kaart brengt, zodat je weet wat je moet doen.

Inhoud van deze module

Als onderdeel van strategische personeelsplanning is het van belang om inzicht te krijgen in de aantallen en het potentieel van je medewerkers. Hierbij staan de individuele ambities, wensen, capaciteiten en de mogelijkheden van iedere individuele medewerker centraal. Daarnaast moet je de kwaliteit en dynamiek van je bezetting in kaart brengen. Dat gaat over instroom, doorstroom en uitstroom.

Met deze module weet je hoe je de toekomstige instroom en doorstroom van je personeelsbestand kan voorspellen. Dit zijn de resultaten:

 • Je weet hoe je de huidige personeelsbezetting in kaart brengt met aantallen, kwaliteit en dynamiek.
 • Je bent in staat om een analyse te maken van de externe arbeidsmarkt.
 • Je weet hoe je de toekomstige verwachte voorspelt, rekening houdend met de verwachte uitstroom.
Onderdelen van deze module

Van start met de module

 • Wat mag je van deze module verwachten
 • Wat levert deze module je op?

Aan de slag toekomstige instroom en doorstroom voorspellen

 • Je huidige bezetting in kaart brengen
 • Externe arbeidsmarktontwikkelingen analyseren
 • Je toekomstige verwachte bezetting in kaart brengen

Vul je toolkit

 • Stappenplan: Breng je huidige bezetting in kaart
 • Stappenplan: Analyseer externe arbeidsmarktontwikkelingen
 • Stappenplan: Bepaal je toekomstige verwachte bezetting

Next steps

 • Nieuwsgierig naar meer?