Van functies naar rollen in het kort

Bewegen van organisatie naar organiseren

Je krijgt in vogelvlucht wat van functies naar rollen inhoudt en waarom dit relevant is voor jouw organisatie.

Inhoud van deze module

Organisaties zijn steeds in verandering en moeten wendbaar zijn. De traditionele lijn/staforganisatie (het 'harkje') is niet meer het standaard organisatiemodel. Vaste structuren zijn aan het verdwijnen. Werken gebeurt steeds meer in flexibele organisatievormen, opdracht-/taakgestuurd. Medewerkers hebben minder een functie maar vervullen vaker een rol. De huidige trend is van "organisatie naar organiseren".

In deze module nemen we je in vogelvlucht mee in de beweging van organisatie in functies, naar organiseren in rollen. Dit zijn de resultaten:

 • Je weet wat het verschil is tussen een rol en een functie.
 • Je kent de verschillende varianten van rollen en functies.
 • Je kent de verschillende organisatietypen.
 • Je kent de ontwikkelingen die invloed hebben op je organisatie en op de uitvoering van het werk.
 • Je weet welke beloningsgrondslagen en -vormen passen bij de verschillende organisatietypen.
Onderdelen van deze module

Van start met de module

 • Wat mag je van deze module verwachten
 • Wat levert deze module je op?

De essentie van functies en rollen

 • Van organisatie naar organiseren
 • Flexibiliteit van rollen
 • Overgang naar rollen
 • Beloning van rollen

Test jezelf

Next steps

 • Nog meer weten?
 • Zelf aan de slag?