Functiehuis en functiewaardering

In veel organisaties werken mensen niet volledig meer in afgebakende functies, maar steeds meer in projecten en rollen. Een dynamisch functiehuis biedt de ruimte aan moderne vormen van organiseren. Met functiebschrijvingen die flexibiliteit laten voor medewerkers. Daardoor kan het functiehuis meebewegen met veranderingen en ondersteunt het de wendbaarheid van de organisatie. Deze modules geven je de essentiële kennis en laten je zien wat je kan doen om voor jouw organisatie een modern functiehuis met flexibele functiebeschrijvingen te ontwikkelen.