Jennifer Lem

Jennifer heeft 20 jaar ervaring als trainer, facilitator, teamontwikkelaar en programmaleider van ontwikkelprogramma's en trainingen en 10 jaar als organisatieadviseur. Ze is co-founder van Dit Speelt, dat naar boven haalt wat er echt speelt in een team en wat de drijfveren zijn voor de betrokkenen om zich te blijven gedragen zoals ze zich gedragen. Daarnaast is ze als trainer en facilitator verbonden aan Gooiconsult.

teacher image